Zweedse vrouwen dating websites Partnersuche frankfurt 50+


13-Jun-2017 02:52

Vaak hetzelfde patroon: gebrek aan vertrouwen dat de gemeente begrip heeft voor de belangen van de buurt: ‘zij van het Raadhuis, tegen wij van de echte wereld’.

Als het nergens schuurt of wringt ontstaat er niets nieuws. Zeker, maar onze ambitie moet zijn dat we eerder weten wat er speelt in de buurt en handelend optreden. Onze buurtaanpak is nog meer aan het begin (= in de kinderschoenen).

Ook in dit dossier –van de regionale herindeling- gelden de woorden van de Koning: ‘Niet zoeken naar een breder ik, maar zoeken naar een groter wij’ Gisteren zong het amateurkoor van Ankeveen: ‘schouder aan schouder’. De gemoedelijke burgervader van weleer is veranderd in een moderne crimefighter. Onze onvolprezen OOV-ambtenaren (Openbare Orde en Veiligheid) houden zich tegenwoordig bezig met witwassen, drugshandel, motorclubs en allerhande zware criminaliteit.

‘Ondermijning’ heet dat met een fraai woord: criminele ondermijning. Ook hierin staan we pas aan het begin en gaan we moedig voorwaarts!

Daaruit kunnen we begrijpen dat wij allemaal geschapen zijn om binnen te treden in een perfecte liefdesrelatie, in een voortdurend geven en ontvangen om zo de volheid van ons wezen te vinden. En meteen daarna voegt God er dan ook aan toe: “Jahwe, de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob” (vers 15).

In stilte bij Jezus zijn Toen Mozes bij de brandende doornstruik de roepstem van God hoorde, vroeg hij Hem naar zijn naam. En als Hij zijn leerlingen roept, noemt ook Christus Hem zo, opdat ze bij Hem verblijven.

Maar dat is niet het moment om te kletsen: het is het moment voor stilte om onszelf voor te bereiden op de dialoog. Het is vooral dialoog, een persoonlijke relatie met God.

Dat betekent dat ongeveer 1.000 Hilversumse ingezetenen positief hebben gereageerd op de uitnodiging van burgemeester Pieter Broertjes om gezamenlijk in de Vituskerk het nieuwe jaar in te luiden met een feestelijke bijeenkomst.

Zijn én mijn doel is de weerbaarheid van de mensen vergroten en de leefkwaliteit in de buurten.

Zijn adagium was: ‘alles voor de stad’ – tot z’n laatste snik.

Dat gesprek vindt te weinig plaats; ook in Hilversum.

Dat tekort noemde oud-informateur en voormalig vice voorzitter van de Raad van State, Herman Tjeenk Willink, de erosie van het politieke debat. Ik verheug mij op de gemeenteraadverkiezingen op 21 maart a.s. De 37 nieuw gekozen raadsleden staan voor de zware opgave het vertrouwen van burgers in de politiek levend te houden.Politiek is keuzes maken; democratie is omgaan met verschillen. De gemeenteraad biedt het juiste forum om de politieke discussie te voeren: niet alleen over geld en aanbestedingsperikelen.